De website Renske.nl is met aandacht samengesteld, helaas we kunnen niet volledig garanderen dat deze site geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Renske Natural Petfood B.V. aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Renske Natural Petfood B.V. gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.Renske Natural Petfood © 2020